Kalkulator dawek produktów AtriGran

Krok 1

Rodzaj użytku rolnego

Krok 2

Kategorie agronomiczna gleby na gruntach ornych / gleby na użytkach zielonych

Krok 3

Aktualne zbadane pH gleby

Krok 4

Wybierz produkt Nordkalk

Wapno Nordkalk

-

Zalecana dawka wybranego wapna Nordkalk w kg/ha

0

Potrzebujesz wsparcia doradcy?

Doradca dla regionu I

Skorzystaj z kalkulatora wapnowania

Oszacuj optymalną ilości wapna dla Twojej uprawy, rodzaju gleby oraz jej aktualnego pH.

Kalkulator wapnowania