Kalkulator dawek produktów sypkich

Krok 1

Rodzaj użytku rolnego

Krok 2

Kategorie agronomiczna gleby na gruntach ornych / gleby na użytkach zielonych

Krok 3

Aktualne zbadane pH gleby

Dawka wapna w tonach CaO, niezbędna do zastosowania w celu uzyskania zalecanego pH wg IUNG.

0,00

Zalecenia

Wyliczona dawka dla wapna Nordkalk w t/ha (uwzględniony skład i reaktywność):

-

0*

*Jeżeli wyliczona dawka przekracza 4 tony na lekkich lub 5 ton na ciężkich to dawkę należy podzielić.

Potrzebujesz wsparcia doradcy?

Doradca dla regionu I

Skorzystaj z kalkulatora wapnowania

Oszacuj optymalną ilości wapna dla Twojej uprawy, rodzaju gleby oraz jej aktualnego pH.

Kalkulator wapnowania