Michał Wojciak

Jeśli znalazłeś się na tej stronie, to oznacza, że Twoje uprawy nie rosną tak jak powinny. Na szczęście możemy to zmienić. Wiele problemów ze wzrostem i rozwojem roślin ma swoje przyczyny w niewłaściwym odczynie gleby. Rozwiązaniem może być zatem wapnowanie, którego zadaniem jest podniesienie odczynu. pH gleby ma wpływ na wiele kwestii związanych z rozwojem roślin, dlatego możesz obserwować bardzo zróżnicowane objawy tego samego problemu. Aby ułatwić odnalezienie się w tej sytuacji przygotowaliśmy krótki poradnik, jak postępować w przypadku wystąpienia problemu. Przewiduje on łącznie 6 kroków: 

Krok 1 – Objawy

W zależności od tego na jakim etapie sezonu rolniczego jesteś, możesz obserwować zróżnicowane objawy. Zasklepiająca się gleba, stojąca na polu, długo niespływająca woda, występowanie chwastów wskaźnikowych (jak np. skrzyp polny, sporek polny), zmiany morfologiczne roślin uprawnych (np. źle wykształcony system korzeniowy, łamliwość liści, więdnięcie) czy objawy niedoborów składników pokarmowych. Szczegółowa lista możliwych objawów z uwzględnieniem poszczególnych gatunków roślin jest naprawdę długa. Co więcej, dany objaw nie zawsze oznacza tą samą przyczynę problemu. I tu przechodzimy do kroku 2. 

Krok 2 – Identyfikacja problemu

Charakterystyczne dla produkcji roślinnej jest to, że różne problemy mogą mieć ten sam lub podobny objaw. Dlatego w przypadku podejrzenia zbyt kwaśnego odczynu gleby najlepiej wykonać profesjonalną analizę. Badanie gleby to pierwszy, ale wyjątkowo ważny krok prowadzący do wyboru właściwych zabiegów regulacji odczynu, doboru nawozów i planowania wielkości dawek. Przy planowaniu poboru próbek glebowych należy pamiętać o możliwości skorzystania z pomocy doradców wojewódzkich stacji chemicznych lub z usług firm zajmujących się pobieraniem i analizą próbek. Z racji często popełnianych błędów, warto poznać podstawowe zasady poboru próbek, gdyż element ten decyduje o miarodajności informacji uzyskanych z laboratorium.

Krok 3 – Rozwiązanie: wapnowanie

Jeśli wykonane badania gleby potwierdzają kwaśny odczyn gleby rozwiązaniem jest wspomniane wyżej wapnowanie. Mimo iż teoretycznie zabieg ten można wykonywać przez cały rok, to w zależności od uprawianej rośliny, planowanych zabiegów agrotechnicznych i skali problemu (czy mamy duży problem z pH, czy wystarczy jedynie korekta) wyróżniamy lepsze i nieco gorsze momenty na przeprowadzenie wysiewu wapna.

Krok 4 – Dobór wapna do sytuacji

Kolejna kwestia to wybór najlepszego wapna do konkretnej sytuacji. Mamy do dyspozycji nawozy wapniowe o zróżnicowanym składzie i parametrach. W zależności od tego czy mamy do czynienia z wapnem granulowanym, czy sypkim do wysiewu wykorzystywane są innego rodzaju maszyny. Trzeba zatem wziąć pod uwagę możliwości własnego parku maszynowego bądź zdecydować się na firmę usługową. 

Krok 5 – Kalkulacja dawki i zakup wapna 

Ustaliwszy termin aplikacji i rodzaj nawozu można przejść do ustalenia optymalnej dawki nawozu (która również powiązana jest z terminem zabiegu) i zakupu najlepszego produktu. Wyliczenie precyzyjnej dawki z uwzględnieniem wszystkich czynników może być dość żmudne, dlatego przygotowaliśmy wygodny kalkulator, który przeprowadzi wszystkie najważniejsze obliczenia.

Krok 6 – Wskazówki dotyczące zabiegu

Czekając na transport nawozu wapniowego warto zapoznać się z listą wskazówek dotyczących samego procesu wapnowania.