Michał Wojciak

Wapnowanie jesienią?

Najczęściej stosowanym terminem wapnowania jest wapnowanie po żniwach. Na polu nic nie rośnie, zwykle jest również sucho, a i można zwiększyć ilość próchnicy glebowej wapnując na rozdrobnioną słomę. Sam zabieg jest zwykle bezproblemowy, a wapno może być dobrze wymieszane z glebą. Zdarza się jednak, że taki zabieg nie był możliwy, a rośliny ozime zostały zasiane na glebie zakwaszonej, która wymaga interwencji. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być co najmniej kilka. Natłok prac związanych ze żniwami, opóźnione koszenie, nieodpowiednia pogoda, czy choćby brak możliwości szybkiego zakupu wapna (zdecydowanie najlepiej zamawiać wapno wiosną, kiedy ceny są lepsze, produkty dostępne i nie trzeba czekać na dostawę). W przypadku nowych działek i dzierżaw może się okazać, że zwyczajnie zabrakło czasu na wykonanie prób glebowych i dopiero efekty wizualne wywołane niskim odczynem skłaniają do podjęcia działań. 

Główna zasada jest taka, że im wcześniej zostanie przeprowadzony zabieg pogłówny tym lepiej. Można go wykonać wiosną, można wysiać wapno zimą, ale najlepiej będzie wyjechać z rozsiewaczem jesienią.

Wapnowanie interwencyjne

Wapnowanie pogłówne jest wapnowaniem interwencyjnym, przez co ma swoje ograniczenia. Wapno wysiane pogłównie nie jest wymieszane z glebą zatem będzie działać na ograniczonej głębokości (maksymalnie 2-8 cm w głąb profilu glebowego). To oznacza ograniczoną efektywność w porównaniu do wapnowania na ściernisko.

Ograniczeniem jest również zmniejszona dawka wapna. Pogłównie stosuje się maksymalnie do 0,8 tony CaO na hektar. W praktyce najczęściej 0,2-0,4 t CaO/ha, a to przekłada się na efekt i trwałość zmian w odczynie.

Niemniej lepsza lekka korekta odczynu niż żadna, a jesienny wysiew wapna i tak jest zdecydowanie korzystniejszy od wiosennego. Wapno zastosowane wcześniej ma czas na wniknięcie w głąb gleby i zobojętnienie kwasów glebowych, może również skorzystać z jesienno-zimowych zapasów wody w glebie.

Interwencyjna aplikacja wysoko reaktywnego wapna mimo wielu ułomności może wpłynąć w znacznym stopniu na kondycję roślin i plonowanie. Co więcej, zastosowanie reaktywnego wapna pozwala zablokować ruchomy toksyczny glin co w uprawach szczególnie wrażliwych może uratować plantację przed koniecznością likwidacji. Wapno ma jeszcze jedną ważną zaletę. Jeśli jakaś część wapna nie zdąży przereagować i zmienić środowisko dla aktualnej uprawy, to zrobi to dla uprawy następczej.

AtriGran, czyli wapno granulowane Nordkalk w zbiorniku.

Podczas jesiennego, pogłównego wysiewu wapna często wybieranym wapnem jest AtriGran.

O czym pamiętać wapnując jesienią?

Planując wysiew wapna w okresie jesiennym warto pamiętać o kilku zasadach. Pierwsza sprawa jest dość oczywista – warunki na polu. Unikamy wjeżdżania ciężkim sprzętem na zalane wodą, grząskie pola. W tym przypadku brak opadów przed zabiegiem i niska temperatura w trakcie są wskazane. Między innymi dlatego przeprowadza się również wapnowanie zimowe. Skoro już mowa o zimie, to niska temperatura jest pożądana, natomiast jeśli gleba zamarznięta jest powyżej 30 cm w głąb, wówczas lepiej wstrzymać się z zabiegiem.

To co już wspomniałem wyżej – wapnując pogłównie rośliny ozime nie stosuje się pełnych dawek wapna. Zaleca się stosować ograniczone dawki, maksymalnie do 0,8 t CaO/ha. Przykładowo dawka wapna z rodziny AtriGran nie powinna przekroczyć 1,5 t/ha. Jesienią najlepiej stosować wapna węglanowe, naturalne o wysokiej reaktywności i najlepiej granulowane (tak jak wspomniany AtriGran). Stosowanie wapna granulowanego zapewnia łatwy i równomierny wysiew.

W tym terminie nie stosuje się wapna tlenkowego i hydratów z uwagi na potencjalne uszkodzenia roślin.

AtriGran to bardzo dobre rozwiązanie zarówno do wapnowania jesiennego, jak i zimowego. W tym drugim przypadku chodzi nie tylko o wysoką reaktywność i łatwy wysiew, ale również o fakt, iż granule AtriGranu są niemal bezwodne. Zbyt duża wilgotność może powodować zamarzanie materiału. Dlatego AtriGran jest jednym z najlepszych rozwiązań do zastosowań pogłównych w okresach nawet bardzo niskich zimowych temperatur.

AtriGran z magnezem gotowy do wysiewu.

Wapno granulowane AtriGran Mg przygotowane do wysiewu rozsiewaczem.